And of course – Irish for the traveller

“Where is the pub?” Cá bhfuil an teach tabhairne?

“Everywhere.” Gach uile áit.

“Who is that beautiful girl over there?” Cé hí an ghirseach dhathúil thall ansin?

“That’s my girlfriend.” Is í mo ghrá geal féin í.

“Aren’t you the lucky guy!” Nach méanar duit!

“Yes, I am.” Is méanar cinnte.

“Where could I buy the newest edition of Peig?” Cá bhféadfainn an t-eagrán is úire de Pheig a cheannach?

“In the bookshop. But be careful, it’s uncensored Kerry Irish.” I siopa na leabharAch bí cúramach, tá Gaeilge Chiarraí ann nach ndearnadh cinsireacht ar bith uirthi.

“Would you please point that machine gun some other way? It scares me.” An mba mhiste duit gan an t-inneallghunna sin a dhíriú orm? Cuireann sé scanrú orm.

“Is this an unapproved road?” An bóthar neamhcheadaithe é seo?

“Yes, it is. There might be old booby traps here, placed by the Volunteers for the British. so we must drive carefully.” Is ea. Is féidir go bhfuil sean-bhobghaistí fágtha anseo, cinn a chuir na hÓglaigh roimh na Sasanaigh fadó. Mar sin caithfidh muid bheith cúramach ag tiomáint. 

“Where are the smugglers?” Cá bhfuil na smuigléirí?

“Well, I do some smuggling myself sometimes.” Bhuel bím féin ag smuigléireacht ó am go ham.

“Is this good poteen?” An poitín maith é seo?

“It’s great. Mercury and cadmium add to the peculiar taste.” Tá sé thar barr ar fad. Tá mearcair agus caidmiam ann a chuireas leis an mblas ar leith sin.

“Oh, I’m sorry, somehow I’m not thirsty anymore.” Ó, tá brón orm, níl tart orm a thuilleadh.

“No problem. I’ll drink to your health!” Tá sé ceart go leor. Ólfaidh mé do shláinte! 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s